Pravna regulativa i upute za registraciju

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/2018, 125/2019, 147/2020, 119/2022, 156/2022, 33/2023) propisano je da je zdravstveni turizam pružanje zdravstvenih usluga - dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja, uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.
 
Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Lječilišne usluge mogu pružati samo specijalne bolnice i lječilišta. Usluge medicinskog wellnessa mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turistička ambulanta i druga pravna osoba koja, u skladu s posebnim propisom, obavlja ugostiteljsku djelatnost i/ili pruža usluge u turizmu.
 
Navedene pravne i fizičke osobe mogu pružati i usluge u turizmu sukladno propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu te obavljati ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu pružati zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu samo izvan kapaciteta ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 
Turističku ambulantu može organizirati jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave, turistička zajednica, druga pravna i fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost i/ili pruža usluge u turizmu, zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatni zdravstveni radnik.
 
Pravilnikom o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu („Narodne novine“ broj 3/2024) utvrđeni su normativi i standardi za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu.
 
Pravilnikom o normativima i standardima za turističku ambulantu („Narodne novine“ broj 3/2024) određeni su minimalni normativi i standardi u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme koje mora ispunjavati turistička ambulanta.

Pravilnikom o izgledu, uvjetima i načinu korištenja zaštićenog znaka zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/2024) propisan je izgled zaštićenog znaka zdravstvenog turizma te uvjeti i način za njegovo korištenje.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja upisnika zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/2024) propisan je sadržaj i način vođenja Upisnika zdravstvenog turizma.

U nastavku možete pronaći upute kako se registrirati za pružanje usluga u zdravstvenom turizmu:

 
 
Upute osnivanje ili proširenje djelatnosti zdravstvene ustanove - zdravstveni turizam

Upute osnivanje ili proširenje djelatnosti trgovačkog društva - zdravstveni turizam
 
Upute proširenje djelatnosti zdravstvenog turizma za privatnog zdravstvenog radnika

Upute odobrenje pružanja usluga medicinskog wellnessa pravnoj osobi koja obavlja ugostiteljsku djelatnost i_ili pruža usluge u turizmu

Upute turistička ambulanta