Upisnik zdravstvenog turizma

U Upisnik zdravstvenog turizma evidentiraju se zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti, privatni zdravstveni radnici, turističke ambulante i pravne osobe koje, u skladu s posebnim propisom, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i/ili pružaju usluge u turizmu, koji imaju rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavaju normativa i standarda za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, odnosno rješenje o ispunjavanju normativa i standarda za turističku ambulantu.
 
Upisnik zdravstvenog turizma vodi Ministarstvo zdravstva i sastoji se od evidencijskog lista svakog subjekta upisa u koji se evidentiraju sljedeći podaci: naziv subjekta upisa, podaci o mjestu/lokaciji pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu s GPS koordinatama (Globalni pozicijski sustav, engl. Global Positioning System), podaci o pružanju zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu sukladno rješenju Ministarstva zdravstva, datum evidencije subjekta upisa, adresa web stranice subjekta upisa, adresa elektroničke pošte (e-mail) subjekta upisa, broj telefona subjekta upisa.
 
Evidenciju u Upisnik zdravstvenog turizma obavlja Ministarstvo zdravstva po službenoj dužnosti na temelju rješenja kojim se utvrđuje da subjekt upisa ispunjava normative i standarde za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, odnosno rješenja o ispunjavanju normativa i standarda za turističku ambulantu. Ministarstvo zdravstva unosi i promjenu podataka te brisanje subjekta upisa iz Upisnika zdravstvenog turizma.
 
Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja upisnika zdravstvenog turizma („Narodne novine“ broj 3/2024) propisan je sadržaj i način vođenja Upisnika zdravstvenog turizma.