Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

Dana 09. siječnja 2014. u 09 sati, u sobi za sastanke br. 304,  Uprava za sanitarnu inspekciju, Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, održati će se javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad. 

Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga navedenog pravilnika mogu se dostaviti najkasnije do 07. siječnja 2014. godine na slijedeću adresu e-pošte: romana.franic@miz.hr

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani_301213