Pravilnik o sanitarno-tehničkim, higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

Dana 07. siječnja 2014.  u 13 sati, u maloj dvorani Ministarstva zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, održati će se javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sanitarno tehničkim higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objektiPravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti 18 12 2013

Pisane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga navedenog pravilnika mogu se dostaviti najkasnije do 03. siječnja 2014. godine na slijedeću adresu e-pošte:  kristina.blagojevic@miz.hr