Vodiči EK za kontrolu kontaminanata u hrani

„ Europska Komisija kontinuirano publicira Vodiče koje možete naći ovdje: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm