Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

Načelnica sektora
Sibila Žabica, univ. spec. oec.
Kontakt:  tel: 01 4607-620, fax:  01 4559-205, sibila.zabica@miz.hr
 
SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE
 
Voditelj službe
-
 
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I PROTOKOL
 
Voditeljica službe
Ksenija Krajnović, dr. med. dent.
Kontakt:  tel: 01 4607 641, fax:  01 4607 650, ksenija.krajnovic@miz.hr