Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite

Ravnateljica uprave
Jasminka Hlupić, dr. med.

Referentica: Ivana Ružić
Kontakt: tel: 01/4698-496
              e-mail: Ivana.Ruzic@miz.hr
 

SEKTOR ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Načelnica sektora
Anita Milas-Anzić, dr. med.
Kontakt: tel: 01/4607-517
              e-mail: anita.milas-anzic@miz.hr
 
  • Služba za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite
Voditeljica službe
Nataša Starešinčić, mag. physioth.
(zamjena do povratka Kristine Hrgar, dipl. iur.)
Kontakt: tel: 01/4698-398
              e-mail: natasa.staresincic@miz.hr
 
  • Služba za kvalitetu zdravstvene zaštite
Voditeljica službe
Nina Bončić Mijatović, dipl. iur.     
Kontakt: tel: 01/4559-224   
              e-mail: Nina.BoncicMijatovic@miz.hr
 


SEKTOR ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU

Načelnica sekotra
Martina Anušić Juričić, dr. med.
Kontakt: tel: 01/4607-538
              e-mail: Martina.AnusicJuricic@miz.hr

  • Služba za transplantaciju
 
  • Služba za biomedicinu
​​Voditeljica službe
Branka Malnar Grubišić, dipl. psih. 
Kontakat: tel: 01/4559-263   
                e-mail: Branka.MalnarGrubisic@miz.hr