Samostalni sektor za fondove europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu

Načelnik sektora
     
              e-mail: eu.fondovi@miz.hr
 
  • Služba za fondove Europske unije
Voditelj službe
Nikolina Smoljan, dipl. oec.  
Kontakt: tel: 01/4596-150         
              e-mail: Nikolina.Smoljan@miz.hr
  • Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije
Voditelj odjela
Dunja Šare, dipl. kroatolog i dipl. sociolog  
Kontakt: tel: 01/4607-608       
              e-mail: Dunja.Sare@miz.hr
  • Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekta Europske unije
Voditelj odjela
Domagoj Trupeljak, dipl. iur.  
Kontakt: tel: 01/4607-544  
              e-mail: Domagoj.Trupeljak@miz.hr
  • Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove
​Voditelj službe
Slavica Polimac, dipl. oec.   
Kontakt: tel: 01/4698-308          
              e-mail: Slavica.Polimac@miz.hr
  • Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme
Kontakt: 01/4698-308
e-mail: Slavica.Polimac@miz.hr       
  • Odjel za međunarodne zajmove
Voditelj odjela
Anita Drnetić, dipl. oec.  
Kontakt: tel: 01/4607-591           
              e-mail: Anita.Drnetic@miz.hr