Samostalni sektor za fondove europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu

Načelnik sektora
Sanja Rendić-Miočević, dipl.oec.  
Kontakt: tel: 01/4698-454         
              e-mail: Sanja.Rendic-Miocevic@miz.h​r
         
 
  • Služba za fondove Europske unije
Voditelj službe
Nikolina Smoljan, dipl. oec.  
Kontakt: tel: 01/4596-150         
              e-mail: Nikolina.Smoljan@miz.hr
  • Odjel za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije
Voditelj odjela
Dunja Šare, dipl. kroatolog i dipl. sociolog  
Kontakt: tel: 01/4607-608       
              e-mail: Dunja.Sare@miz.hr
  • Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekta Europske unije
Voditelj odjela
Igor Ivanović, dipl. oec.
Kontakt: tel: 
              e-mail: Igor.ivanovic@miz.hr
 
  • Služba za strateško planiranje, strukturne reforme i međunarodne zajmove
​Voditelj službe
Slavica Polimac, dipl. oec.   
Kontakt: tel: 01/4698-308          
              e-mail: Slavica.Polimac@miz.hr
  • Odjel za strateško planiranje i strukturne reforme
Kontakt: 01/4698-308
e-mail: Slavica.Polimac@miz.hr       
  • Odjel za međunarodne zajmove
Voditelj odjela
 -
 
  • Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije
Voditelj službe
Sanela Bosanac, dipl. oec
Kontakt: tel: 01/4607-544
              e-mail: sanela.bosanac@miz.hr
 
  • Odjel za programiranje
 
  • Odjel za praćenje provedbe i financiranje projekata