Samostalni sektor za informacijske tehnologije i e-Zdravstvo

Načelnik sektora
-
Kontakt:
 
 
  • Služba za e-Zdravstvo i kibernetičku sigurnost
Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za informacijske tehnologije i korisničku podršku
Voditelj službe
-
Kontakt: