Samostalni sektor za unutarnju reviziju


Načelnik sektora
Dušan Mandac, dipl.oec.
Kontakt: tel. 01/4607-635, e-mail: dusan.mandac@miz.hr
 
  • Služba za reviziju poslovnih sustava Ministarstva zdravstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova
Voditelj službe
Željana Bašić, dipl. oec.
Kontakt:  e-mail: zeljana.basic@miz.hr
 
  • Služba za reviziju institucija iz nadležnosti Ministarstva zdravstva
Voditelj službe
Ivan Ujaković, dipl. polit.
Kontakt:  e-mail: ivan.ujakovic@miz.hr