Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu

Ravnatelj uprave
Ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice uprave
Jasminka Hlupić, dr. med.
Kontakt: tel. 01/4607-508
Administrativna tajnica: 

 

SEKTOR ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Načelnik sektora
-
Kontakt: 
  • Služba za organizaciju bolničke zdravstvene zaštite
Voditelj službe
Kristina Hrgar, dipl. iur.
Kontakt: e-mail: kristina.hrgar@miz.hr
 
  • Služba za praćenje i unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava
Voditelj službe
Nataša Marjanović, dipl. iur. 
Kontakt: e-mail: natasa.marijanovic@miz.hr
 

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE I LJUDSKE RESURSE
Načelnik sekotra
Zdravko Batarilo, dipl. med. techn. 
Kontakt: tel. e-mail: zdravko.batarilo@miz.hr
 
  • Služba za zdravstvene ustanove i upravne postupke u bolničkoj djelatnosti
Voditelj službe
Vesna Lončar, dipl. iur. 
Kontakt: e-mail: vesna.loncar@miz.hr
 
  • Služba za ljudske resurse i usavršavanje u bolničkoj djelatnosti
Voditelj službe
Ana Pravdić, dipl. iur. 
Kontakt: e-mail: ana.pravdic@miz.hr

 

SEKTOR ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU
Načelnik sektora
Martina Anušić Juričić, dr. med.
Kontakt: e-mail: martina.anusicjuricic@miz.hr

Nacionalno transplantacijski koordinator 
Mirela Bušić, dr. med. 
Kontakt: e-mail: mirela.busic@miz.hr
 
  • Služba za transplantaciju
Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za biomedicinu
Voditelj službe
Branka Malnar Grubišić, dipl. psih. 
Kontakt: e-mail: branka.malnargrubisic@miz.hr