Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu

Ravnatelj uprave
-
Kontakt:

 

SEKTOR ZA BOLNIČKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Načelnik sektora
-
Kontakt:
  • Služba za organizaciju bolničke zdravstvene zaštite
Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za praćenje i unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava
Voditelj službe
-
Kontakt:
 

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE I LJUDSKE RESURSE
Načelnik sekotra
-
Kontakt:
 
  • Služba za zdravstvene ustanove i upravne postupke u bolničkoj djelatnosti
Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za ljudske resurse i usavršavanje u bolničkoj djelatnosti
Voditelj službe
-
Kontakt:

 

SEKTOR ZA TRANSPLANTACIJU I BIOMEDICINU
Načelnik sektora
-
Kontakt:
  • Služba za transplantaciju
Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za biomediicnu
Voditelj službe
-
Kontakt: