Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravstvo

Ravnatelj uprave
-

Kontakt: tel. 01/4607-508

 SEKTOR ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Načelnik sektora

Danica Kramarić, dr. med. 
Kontakt: e-mail: danica.kramaric@miz.hr
 
  • Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite
​Voditelj službe
Sanja Predavec, dr. med. 
Kontakt: e-mail: sanja.predavec@miz.hr
 
  • Služba za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite
​Voditelj službe
Štefica Major, dipl. iur.
Kontakt:  e-mail: stefica.major@miz.hr

 

SEKTOR ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE
Načelnik sektora
Romana Katalinić, dr. med. 
Kontakt: e-mail: romana.katalinic@miz.hr
 
  • Služba za lijekove
​Voditelj službe
Ivana Grabušić, dr. med.
Kontakt:  e-mail: ivana.grabusic@miz.hr
 
  • Služba za medicinske proizvode
​Voditelj službe
Anita Golubić, dipl. iur.
Kontakt: e-mail: anita.golubic@miz.hr
 

SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Načelnik sektora
Dunja Skoko-Poljak, dr. med. 
Kontakt: e-mail: dunja.skokopoljak@miz.hr
 
  • Služba za zdravstvene projekte i programe
​Voditelj službe
Maja Cvetojević, mag. biol. mol. 
Kontakt: e-mail: maja.cvetojevic@miz.hr

 
  • Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu
​Voditelj službe
Graciela Makar, mag. iur.
Kontakt: e-mail: graciela.makar@miz.hr