Uprava za zdravstveni turizam i kvalitetu zdravstvene usluge

Ravnatelj uprave
-
Kontakt:
 

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENI TURIZAM
Načelnik sektora
-
Kontakt:
  • Služba za organizaciju, razvoj i praćenje zdravstvenog turizma
Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za upravljanje kvalitetom i promociju zdravstvenog turizma
Voditelj službe
-
Kontakt:

 

SEKTOR ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE USLUGE
Načelnik sektora
-
Kontakt:
 
  • Služba za kvalitetu, certificiranje i akreditaciju
​Voditelj službe
-
Kontakt:
 
  • Služba za procjenu zdravstvene tehnologije
​Voditelj službe
-
Kontakt: