Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam jest pružanje zdravstvenih usluga - dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja, uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Zdravstveni turizam uključuje medicinski turizam, lječilišni turizam i medicinski wellness. Više o ovim uslugama možete vidjeti ovdjeZdravstveni turizam prepoznat je kao cjelogodišnji izvozni proizvod visoke dodane vrijednosti. Educirani i stručni zdravstveni radnici koji pružaju usluge na visokoj razini, uz istovremeno korištenje obilja prirodnih ljekovitih činitelja, predstavlja veliki potencijal za razvitak cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj.
 
Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Navedene pravne i fizičke osobe mogu osim zdravstvenih pružati i usluge u turizmu sukladno propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu te obavljati ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu pružati zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu samo izvan kapaciteta ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Postupak registriranja pružatelja usluga u zdravstvenom turizmu 

Za dodatne informacije: zdravstveni.turizam@miz.hr