Zdravstvena ispravnost hrane

 

 • Zakon o hrani (NN 81/13) – stupio na snagu 1.7.2013
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) – stupio na snagu 1.7.2013
 • Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13) – stupio na snagu 1.7.2013
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13) – stupio na snagu 1.7.2013
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) – stupio na snagu 1.7.2013., osim odredbi članka 38. stavka 1. i stavka 2. podstavaka 3. i 4. ovoga Zakona te članaka 39. do 43. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2014.
 • Zakon o kontaminantima (NN 39/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 39/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (NN 39/13) – stupio na snagu  1.7.2013.
 • Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13) – stupio na snagu 1.7.2013.
 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj (NN br. 13/2012) - MPŠVG
 • Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu (NN br. 138/2012) – HAH
 • Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN br. 130/09.)
 • Pravilnik o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN br. 43/10.)
 • Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani (NN br. 36/13.)
 • Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima (NN br. 39/13.);
 • Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN br. 123/12)
 • Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN br. 49/11)
 • Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (NN  br. 38/08 i 152/11)
 • Pravilnik o brzo smrznutoj hrani ( NN  br. 38/08)
 • Pravilnik o hrani podvrgnutoj ionizirajućem zračenju ( NN  br. 38/08)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( NN br. 47/08) – prestaje važiti 1.7.2013.,osim priloga I., II. i III. toga Pravilnika, koji prestaju važiti danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona.
 • Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu ( NN br. 74/08 i 106/10)
 • Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase ( NN br. 89/08)
 • Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN br. 41/10)
 • Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN br. 100/08)
 • Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje ( NN 86/12) – MPŠVG – ostaje na snazi i nakon 1.7.2013.
 • Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine«, br. 63/11. i 79/11.) i Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine«, br. 29/09.) prestaju važiti 12. prosinca 2014.
 • Pravilnik o dodacima prehrani ( NN br. 148/08 i 41/13)
 • Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane ( NN br. 29/09) MPŠVG
 • Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08., 55/09. i 130/10.).
 • Pravilnik o stolnim vodama (NN 102/2012) MINPO
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11), osim Dodataka 6. koji je prestao važiti
 • Popis priznatih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj (NN br. 18/12.)
 • Pravilnik o mesnim proizvodima (NN br. 131/12.);
 • Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili u prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela ( NN  br. 46/94) – ostaje na snazi u dijelu predmeta opće uporabe
 • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe ( NN br. 58/98) – prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o načinu uzimanju uzoraka odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe ( NN  br. 105/09) u dijelu u kojem se odnosi na hranu
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe ( NN br. 118/99 i 63/00) - prestao važiti u dijelu koji se odnosi na hranu stupanjem na snagu Pravilnika o higijeni hrane ( NN br. 99/07, 27/08 i 118/09) MPŠVG
 • Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršnim ispitivanjima proizvoda ( NN br. 80/99 i 152/03) – prestao važiti stupanjem na snagu  Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda ( NN br. 105/09) u dijelu u kojem se odnosi na hranu
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača namirnica i predmeta opće uporabe ( NN br. 62/99) – na snazi u dijelu za predmete opće uporabe
 • Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje ( NN br. 86/10 i 7/11)
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku ( NN br. 7/94 i 2/00)
 • Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica ( NN br. 23/94)
 • Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe ( NN br. 20/01, 93/02, 3/03, 107/03 i 145/03) - na snazi u odnosu na predmete opće uporabe, za hranu nije važeće od 1.3.2011.
 • Naputak o jodiranju kuhinjske soli ( NN  br. 84/96)