Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Vaše primjedbe na Prijedlog Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda i Obrazac prethodne procjene i teze za propise možete dostaviti do 30. kolovoza 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr, koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

28 07 2015 Zakon

ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA-KONAČNA VERZIJA