Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Vaše primjedbe na Obrazac prethodne procjene i teze za Zakon o zdravstvenoj zaštiti možete dostaviti do 03. kolovoza 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa).

OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE I TEZE ZA ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI