Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o kvaliteti i logistici u zdravstvu

OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE I TEZE ZA ZAKON O KVALITETI I LOGISTICI U ZDRAVSTVU

Vaše primjedbe na Obrazac prethodne procjene i Teze za Zakon o kvaliteti i logistici u zdravstvu možete dostaviti do 04. kolovoza 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa).