Teze za Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Vaše primjedbe na Teze i Obrazac prethodne procjene za Zakon o ograničavanju duhanskih proizvoda možete dostaviti do 29. srpnja 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr, koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Teze za zakon o ograničavanju duhanskih proizvoda