Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
 
Dana 15. listopada 2020. godine započeo je postupak internetskog savjetovanja za Nacrt pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine od 15. listopada do 14. studenoga 2020. godine putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.
 
Savjetovanje je dostupno na  poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14990

U savjetovanju putem portala „e-Savjetovanja“ mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.

Registrirati se možete putem poveznice:
https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na:  
https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106

Nacrt pravilnika

Obrazloženje

Abdominalna kirurgija

Alergologija i klinička imunologija

Dermatologija i venerologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

Dječja kirurgija

Endokrinologija i dijabetologija

Epidemiologija

Fizikalna medicina

Gastroenterologija

GERIJATRIJA

Ginekologija i opstetricija

Hematologija

Hitna medicina

Infektologija

Intenzivna medicina

Internistička onkologija

Javnozdravstvena medicina

Kardiologija

Kardiotorakalna kirurgija

Klinička farmakologija s toksikologijom

Klinička mikrobiologija

Klinička radiologija

Laboratorijska imunologija

Maksilofacijalna kirurgija

Medicina rada i športa

Medicinska genetika

Nefrologija

Neurokirurgija

Neurologija

Nuklearna medicina

Obiteljska medicina

Oftalmologija i optometrija

Onkologija i radioterapija

Opća interna medicina

Opća kirurgija

Ortopedija i traumatologija

Otorinolaringologija

Patologija i citologija

Pedijatrija

Pedijatrijska infektologija

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

Psihijatrija

Pulmologija

Reumatologija

Sudska medicina

Školska i adolescentna medicina

Transfuzijska medicina

Urologija

Vaskularna kirurgija