Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću 2015.-2020.

Vaše primjedbe i prijedloge na Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću dostaviti do 28. svibnja 2015. godine na e-mail adrese dunja.skoko-poljak@miz.hr i valerija.stamenic@miz.hr

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću 2015.-2020.