Zakon o zakladi za zdravlje

Vaše primjedbe na Obrasce prethodne procjene i teze za propise možete dostaviti do 5. siječnja 2015. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE I TEZE ZA ZAKON O ZAKLADI ZA ZDRAVLJE