Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova

Vaše primjedbe na objavljene materijale za prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova, možete dostaviti do 8. prosinca 2014. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću)

Prethodna procjena za Zakon o promjeni Zakona o sanaciji javnih ustanova
Teze o sadržaju propisa

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova 11 11 14