Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zloporabe droga

Vaše primjedbe na objavljene materijale za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, možete dostaviti do 31. listopada 2014. godine na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr (koordinator za procjenu učinaka propisa i koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA 23.9.14.
OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE I TEZE