Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda

Dana 03. kolovoza 2021. započeo je postupak internetskog savjetovanja o prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“.
 
Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na prijeldog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda od 3. kolovoza do 18. kolovoza 2021. putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje „e-Savjetovanja" ili na e-mail adresu: savjetovanje@miz.hr.
 
Savjetovanje je dostupno na  poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17234
 
Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda
Opis savjetovanja: Vlada Republike Hrvatske je 20. kolovoza 2015. donijela Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda, javne ustanove za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Vlada Republike Hrvatske 14. lipnja 2018. donijela Odluku KLASA: 022-03/18-04/155, URBROJ: 50301-26/09-18-3, kojom je stavila izvan snage Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod, jer ta Odluka nije bila u cijelosti provedena. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske donijela je od 02. lipnja 2021. Zaključak KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-4, kojim je prihvatila Okvir i smjernice Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva aktom, KLASA: 011-02/21-11/06, URBROJ: 534-07-1-2/1-21-19, od 11. svibnja 2021., te je zadužila resorna ministarstva i druga tijela da, u okviru svoje nadležnosti, u rokovima određenim vremenikom Okvira i smjernica, pripreme i predlože na donošenje Vladi Republike Hrvatske akte utvrđene Okvirom i smjernicama te druge akte iz svoje nadležnosti. Vremenikom aktivnosti Okvira i smjernica određeno je donošenje izmjena i dopuna Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda, obzirom da od 2015. godine postoje dvije pravne osobe, a kroz prijenos imovine i obveza Društva na Republiku Hrvatsku, Društvo prestaje postojati, a Ustanova više nije pravni slijednik Društva i nastavlja sa aktivnostima revitalizacije proizvodnje imunoloških lijekova, pa je potrebno Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda uskladiti s naprijed navedenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 14. lipnja 2018. i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 02. lipnja 2021. te proširiti djelatnost Ustanove obzirom na iskazane potrebe u vremenu krize izazvane epidemijom bolesti COVID-19.. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda postavlja se na e Savjetovanje s trajanjem od 15 dana, iz više važnih razloga: - radi omogućavanja Imunološkom zavodu da što skorije započne obavljati dodatnu djelatnost koja se Uredbom uvodi a za kojom se iskazala žurna potreba, kao važan doprinos ustanove pravovremenom pružanju zdravstvene zaštite građanima, - radi osiguravanja provedbe aktivnosti potrebnih za revitalizaciju proizvodnje imunoloških lijekova u rokovima navedenim u Vremeniku Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda i početka aktivnosti izgradnje nove tvornice imunoloških lijekova, što će značajno doprinijeti rješavanju pitanja sprječavanja širenja/zaustavljanje epidemija zaraznih bolesti, kao i epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj.
U savjetovanju putem portala „e-Savjetovanja“ mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.
 
Registrirati se možete putem poveznice:
https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register.
 
Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na:  
https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/kako-se-registrirati/1106

uredba

obrazloženje